U I T N O D I G I N G

Beste (jonge) senioren uit onze gemeente

Hierbij nodigen wij u uit om de ouderencontactmiddagen van het seizoen 2023-2024 te bezoeken.

Er is opnieuw geprobeerd voor u een gevarieerd programma samen te stellen.

We hopen dat u allemaal (weer) komt!

En bent u nog nooit geweest?

Kom gewoon eens kijken en luisteren.

Het is beslist de moeite waard!

Voor de ouderen in onze gemeente wordt gedurende de periode september t/m april één keer per maand een bijeenkomst met een presentatie georganiseerd in

De Aker.

Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie of thee.

Na de opening om 14.30 wordt het eerste gedeelte meditatief ingevuld door één van de plaatselijke predikanten.

Vervolgens vindt er een presentatie plaats door een gastspreker, veelal aan de hand van dia’s of film. Na de pauze wordt de presentatie voortgezet.

We eindigen meestal zo rond de klok van 16.30 uur.

Voor Pasen komen we bij elkaar rond een paasliturgie.

Met Kerst is er een speciaal programma met aansluitend een maaltijd.

In mei sluiten we het uitgebreide seizoen af met een jaarlijks reisje en een gezamenlijke maaltijd.

De uitgebreide folder ligt bij de uitgang in alle kerken en op het Kerkelijk Bureau.

U BENT ALLEMAAL VAN HARTE WELKOM !!!!!!!!!