Zondag 2 juli liggen bij de uitgangen van alle kerken vakantiebijbelboekjes in een envelop. Een inspirerend boekje waarin je kennismaakt met christenen uit de

wereldwijde kerk met daarbij een korte overdenking. Leuk om mee te nemen met vakantie óf om gewoon thuis te gebruiken. Als de boekjes op zijn, is het boekje ook te downloaden op de website van de GZB https://www.gzb.nl/toolbox/vakantiebijbelboekje

Het vakantiebijbelboekje is van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk. Samen met de GZB willen we gehoor geven aan onze roeping om het Evangelie te delen, dichtbij in ons eigen land tot aan het uiterste der aarde. "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld." (Matth. 28:19-20)

Het aantal mensen dat het werk van de GZB steunt, loopt echter terug. We doen daarom een dringend beroep op u om het werk van de GZB mede mogelijk te maken. Dat kan door het antwoordformulier in te vullen dat bij het boekje zit of via www.gzb.nl/doneren. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!