Jan Verhoef krijgt uit handen van Evert Polhoud een welverdiende bos bloemen. Jan is ruim 25 jaar betrokken geweest bij de commissie Beeld & Geluid van onze

kerkelijke gemeente. Het verzorgen van de luisterkastjes en het up-to-date houden van de website. Jan heeft inmiddels het voorzitterschap overgedragen aan Evert Bos. Jan kan niet stilzitten; hij is nog volop betrokken bij de Boeldagcommissie.

Kerkbeheer wenst Jan en zijn dierbaren Gods zegen toe en zijn zeer dankbaar dat hij deze werkzaamheden voor onze gemeente mag verrichten.

Foto Jan Verhoef