Kerkbeheer heeft in zijn onlangs gehouden vergadering een afvaardiging van de Boeldagcommissie mogen ontvangen bestaande uit

Jan Verhoef, Wilma Loedeman, Willie van de Langemheen en Jan van den Bor. Reden hiervan was dat zij gedurende het jaar 2022 weer een positief financieel resultaat hebben geboekt. Uit handen van Jan van den Bor heeft Kerkbeheer een cheque van € 12.000 ,- ontvangen, een bedrag om dankbaar voor te zijn. Dit prachtige resultaat is behaald met een grote enthousiaste gemêleerde groep vrijwilligers variërende in leeftijd tussen de 18 en 84 jaar. Goed om te horen dat vele mensen uit het hele land de Snuffelhal bezoeken.

Woorden van de voorzitter: ‘Wij zijn de goedkoopste!’

Er worden redelijke prijzen gevraagd in vergelijking met andere organisaties. Het komt voor dat gebrachte spullen direct in andere handen overgaan. Fijn dat mensen de weg naar ons weten te vinden en dan veelal regelmatig terugkomen om te kijken of er weer wat van hun gading is. Mensen zoeken soms wat voor hun verzameling, kopen uit economisch oogpunt of komen voor de gezelligheid een bakje koffie doen. De Boeldagcommissie is voornemens weer kwalitatieve meubels in het assortiment op te nemen; hiervoor is extra ruimte nodig. Zij kwamen zelf met het idee om een extra verdiepingsvloer in de Snuffelhal te realiseren. Kerkbeheer heeft hier positief op gereageerd door hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen. Kerkbeheer wenst de Boeldagcommissie met zijn vele vrijwilligers veel succes en Gods zegen toe.

Foto Boeldagcommissie