Wouter Kleijer en Evert Kous zijn in het voorjaar van 2012 begonnen met het op orde brengen van het kerkelijk archief van onze Hervormde Gemeente. Na elf jaar, 

met enkele onderbrekingen, is het hen gelukt deze overzichtelijk te rangschikken. De heren kwamen er achter, na het openen van de kluisdeur, dat het archief en soort opslagplaats was geworden van allerlei niet gesorteerde administratieve bescheiden, dozen vol met stukken waarvan de eerste teruggaan tot begin 17e eeuw.

De heren hebben zich nagenoeg iedere dinsdagochtend onder het genot van vele kopjes koffie opgesloten in De Aker om deze klus te klaren. Ze hebben de kerkelijke structuur van de gemeente gesorteerd op hierna genoemde categorieën. Centrale en Algemene Kerkenraad, zes wijkkerkenraden en wijkgemeente, Kerkvoogdij-Notabelen, ledenadministratie, predikanten en overige kerkelijke  medewerkers, commissies van bijstand, jeugdverenigingen, correspondentie en administratieve bescheiden, lonen-Pensioenen-Belastingen, jaarrekeningen, vergader- en congrescentrum De Aker, pastorieën en overige onroerende zaken, nalatenschappen, Rondom Het Woord vanaf de 1e verschijning, Razzia Putten, foto’s en dia’s van kerkelijke activiteiten, diverse boekwerken en Bijbels.

Ze hebben in deze periode een hele rijke en enerverende kerkelijke geschiedenis voorbij zien komen tot zelfs een verloren gewaande (tweede) kerktorenhaan van onze Oude Kerk, welke inmiddels in oude luister is hersteld.

Wouter en Evert geven aan het werk met plezier te hebben gedaan. Ze hebben gelezen hoe de Koning Zijn Kerk al eeuwen in stand houdt.

Voor de pensionado’s zit het werk erop. Een volgende stap zou kunnen zijn om het archief te digitaliseren.

Wij bedanken Evert en Wouter voor al het werk dat zij in onze gemeente hebben verricht.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Foto archief mensen