Zoals u kunt lezen bij de wijkberichten van wijk 3 nemen wij op eerste paasdag 9 apr. afscheid van ds. Polinder. Op zondag 21 jan. 2018 werd ds. Polinder bevestigd door ds. H. Markus

met de woorden uit Ps. 40:7-9, waarin de woorden ‘ Zie ik kom om Uw wil te doen’ centraal stonden. Intrede deed ds. Polinder met de woorden uit Ps. 40:10: ‘Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente’.

Ds. Polinder is ruim 5 jaar in ons midden geweest als dienaar van het Goddelijke Woord.

Hij werd naar Putten geroepen en vanuit dit diepe besef is hij bezig geweest in prediking, toerusting en in het leiding geven aan wijkgemeente en centrale gemeente. Met de gaven en inzichten die God hem heeft gegeven, heeft hij het goede voor de gemeente van Christus te Putten gezocht in een diepe bewogenheid voor het geheel van de gemeente. We zien terug op een goede tijd met elkaar en wij zien hem dan ook niet graag vertrekken. We weten dat de roep uit Kampen door een worsteling heen is gegaan en dat hij door God werd ingewonnen om deze roep aan te nemen. We zijn dankbaar voor de gave van deze dienaar uit de handen van Jezus Christus, Die het Hoofd is van Zijn gemeente. We wensen ds. Polinder met zijn vrouw sterkte toe in de komende tijd en we bidden hen een goede en gezegende ingang en voortgang toe in de Broederkerk van Kampen.

 Afscheidsreceptie ds. Polinder

Wij nodigen u van harte uit voor de afscheidsreceptie op vrijdag 31 mrt. 2023 in De Aker. Vanaf 19.00 u. krijgt u als gemeentelid de gelegenheid ds. en mw. Polinder de hand te geven. Van 20.00 u. tot plm. 20.30 u. zal er een officieel moment zijn waarin ds. Polinder wordt toegesproken. Daarna is er nog gelegenheid voor een hapje en drankje.

 

Ds. W.C. Polinder