Ook dit jaar zijn er weer momenten om samen als gemeenteleden in de kerk toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Gelegenheden om in rust stil te worden bij wat Jezus, de Vorst van Pasen,

voor ons in lijden en sterven volbracht. De bijeenkomsten worden gehouden op 3 t/m 6 apr. Op 8 apr. zal er ’s avonds een Stille- Zaterdag-Zanguur zijn.

Tijdens deze bijeenkomsten richten we onze gedachten en harten in gebed, Bijbellezingen, liederen en korte stiltes op het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. De bijeenkomsten vinden dit jaar opnieuw in de Oude Kerk en Zuiderkerk plaats en zijn ook te volgen via  www.hervormdputten.nl/kerkdiensten rooster.

Thema is: ‘Jezus is de Goede Herder’ (Joh. 10:11). In de liederenkeuze is ook rekening gehouden met jonge gemeenteleden.

Rustgevend om, in een wereld vol onrust en vragen, ons te richten op de betekenis en kracht van Jezus’ overwinning op kruis en graf. Warm aanbevolen!

maandag 3 apr.       19.30 u. - 20.00 u. Zuiderkerk

dinsdag 4 apr.         19.30 u. - 20.00 u. Oude Kerk

woensdag 5 apr.      19.30 u. - 20.00 u. Zuiderkerk

donderdag 6 apr.     19.30 u. - 20.00 u. Oude Kerk

zaterdag 8 apr.        19.30 u. - 20.30 u. Oude Kerk Zanguur