Zaterdag 4 mrt. was er weer een inzameling voor de Voedselbank van de gezamenlijke kerken uit Putten. Bij deze inzameling is er door u en jou weer volop gegeven aan de Voedselbank;

het was een mooi opbrengst nl. 55 dozen vol producten en 5 tassen met pampers. Naast de aangeleverde levensmiddelen werd er ook voor € 461,- aan cadeaukaarten en contant geld gegeven. Hiervan worden verse producten gekocht door de Voedselbank. Ook werden er weer heel veel DE-zegels ingeleverd.

Naast deze inzameling was er ook op Biddag 8 mrt. een inzameling voor de Voedselbank bij alle diensten van onze kerk. Ook bij deze inzameling is er door u en jou weer heel veel gegeven voor de Voedselbank nl. 45 dozen vol producten en een grote tas met pampers. Ook voor € 30,- aan cadeaukaarten en contant geld. Ook hier zijn er weer heel veel DE-zegels ingeleverd.

We willen u en jou dan ook hartelijk danken voor uw en jullie bijdrage, in welke vorm dan ook. Het is fijn, dat er op deze manier weer nieuwe bevoorrading komt voor de Voedselbank. Die nieuwe voorraad is ook steeds nodig, want er zijn veel gezinnen en personen voor het dagelijks levensonderhoud aangewezen op de voedselbank.Het is goed om te merken dat we als kerk ook op deze manier kunnen en willen omzien naar onze naaste.

Namens de Voedselbank en diaconie hartelijk bedankt

Plus pakketten

Het College van Diakenen deelt met dankbaarheid mee dat er maar liefst 179 Plus- boodschappenpakketten bij elkaar gespaard zijn door u als gemeente. Ook mochten we nog € 50,- ontvangen voor een verspakket. Met deze pakketten kunnen we onze medemens, die het minder breed heeft, ondersteunen. Wat fijn dat dit mede door uw hulp mogelijk is gemaakt! Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Hennie en Harmen van Steeg, die de coördinatie op zich genomen hebben.