Op zondag 19 febr. jl. heeft de Diaconie een noodhulpcollecte gehouden voor het rampgebied in Turkije en Syrië. Het College van Diakenen deelt 

met grote dankbaarheid mee dat er een bedrag van € 48.154,40 is ontvangen. Tevens heeft het College van Diaken besloten om uit het fonds Wereldwijde Rampen een bedrag van € 5.000,- vrij te maken en dit over te maken naar Open Doors, die ook in dit gebied actief is. Via de kerken doen zij wat ze kunnen om hulp te bieden. Iedereen is er welkom voor voedsel, kleding en onderdak. Zowel noodhulp als lange-termijn-hulp is ontzettend hard nodig om slachtoffers van de aardbeving te helpen. Heel veel dank voor uw vrijgevigheid en meeleven!