Binnen onze gemeente is een praatgroep voor ouders van kinderen met een homoseksuele geaardheid actief. Op 3 okt. 2022 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. Het was goed om gedachten, gevoelens en vragen met elkaar in een veilige sfeer te delen en zo ook van elkaar te leren. Op 30 mrt. hopen we opnieuw bij elkaar te komen in De Aker, vanaf 20.00 uur. Misschien is de drempel hoog om naar zo’n avond toe te gaan,

maar samen praten kan je echt verder helpen! Wees daarom van harte welkom, ook als je er de vorige keer niet bij was.

Namens de werkgroep, 

ds. W.C. Polinder