De boodschappenzegels gaan de laatste week in (tot 25 febr.) Denk(t) u /jij eraan om de zegels, halfvolle en volle kaarten in te leveren? Anders gaan ze verloren en kunnen we minder mensen  steunen. Inleveren 

kan bij het Kerkelijk Bureau, in de brievenbus of binnen in de doos. Ook bij  mw. H. van Steeg, Roosendaalseweg 101. Alvast bedankt voor het meedoen.

De diaconie zal de pakketten weer uitdelen en het totaal bekend maken.