Allereerst willen we vanuit het College van Kerkbeheer u en jou voor het komende jaar, een goede gezondheid en Gods zegen toewensen.
We kijken terug op een bijzonder jaar waarin God ons opnieuw rijk gezegend heeft.
Het was ook een jaar waar geopolitieke spanningen en diverse financiële onzekerheden zijn toegenomen. 

Ook onze gemeente heeft hiermee te maken denk o.a. aan de verhoogde energiekosten. Zoals we het nu inschatten gaan we vanaf 1 jan. bij een gemiddeld verbruik € 250.000,-- op jaarbasis betalen. Dit was € 80.000, een verdrievoudiging dus. Maar zouden wij ons nu moeten laten leiden door angst?
De afgelopen jaren hebben we ook veel onzekerheden gekend. Corona was één van de oorzaken ervan.
Toch is de Heere God ons toen ook niet vergeten en we verwonderden ons over de bijzondere bijdragen die wij van u als gemeente mochten ontvangen.
Zo vragen wij of u ook dit jaar onze kerk ruimhartig wil steunen tijdens de actie 'Kerkelijke Bijdrage'' van 15-27 jan. 2023, zodat we elke week weer gevoed kunnen worden door de evangelieverkondiging in onze kerkgebouwen. Dat we samen gemeente mogen zijn en elkaar mogen wijzen op de rijke zegeningen die wij van onze Heere Jezus mogen ontvangen.
Mogen wij ook dit jaar weer op u/jou rekenen?

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Nico van Lindenberg