Zaterdag 17 dec. was er weer een inzameling voor de voedselbank van de gezamenlijke kerken uit Putten. Het was ook nu weer een ‘drive-in-inzameling’.

Ook bij deze inzameling is er door u en jou weer volop gegeven aan de voedselbank. Het was een komen en gaan van mensen die producten kwamen brengen. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat we 95 volledig gevulde dozen met levensmiddelen hebben. Een mooi resultaat voor de mensen van de voedselbank. Naast de aangeleverde levensmiddelen werd er ook voor € 635,- aan cadeaukaarten en contant geld gegeven. Hiervan worden verse producten gekocht door de voedselbank. Ook werden er weer heel veel DE-zegels ingeleverd, goed voor een mooie voorraad koffie. We willen u en jou dan ook hartelijk danken voor uw en jullie bijdrage, in welke vorm dan ook. Het is fijn dat er op deze manier weer nieuwe bevoorrading komt voor de voedselbank. Die nieuwe voorraad is ook steeds nodig, want er zijn veel gezinnen en personen voor het dagelijks levensonderhoud aangewezen op de voedselbank. Het is goed om te merken dat we als gezamenlijke kerken ook op deze manier kunnen en willen omzien naar onze naaste.

Namens de Voedselbank en diaconie hartelijk bedankt