Zoals eerder genoemd in de kerkbode heeft het College van Diakenen besloten om buiten de reguliere gelden een deel van het vermogen vrij te maken om op plaatselijk, landelijk en wereldwijd niveau diaconale projecten te ondersteunen. Eén van de projecten is Stichting Grensverleggende Talenten in Putten (SGVT).
We hebben SGVT gevraagd om hierover iets te schrijven.

Achttien jaar geleden is de stichting opgericht en is een zorgboerderij gevestigd op het landgoed Stormbroek. Een organisatie die mensen begeleidt met autisme, verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. De een-op-een-begeleiding, gegeven door professionele begeleiders, geeft zowel de jongeren als de volwassenen de mogelijkheid om zich in zijn of haar eigen tempo verder te ontwikkelen. Zorg op maat.

Dit gebeurt op een kleinschalige locatie, waar rust, natuur en dieren samenkomen. Door het geven van zorg aan dieren en gewassen worden de deelnemers aangesproken op hun mogelijkheden om zelf zorg te geven in plaats van alleen zorg te ontvangen. Hierdoor ervaren zij de kracht van hun mogelijkheden. De werkzaamheden/activiteiten vinden plaats op en rondom de locatie van de SGVT.

 

In de afgelopen jaren heeft de SGVT zich verder ontwikkeld met uitbreiding van een woonvorm met zeven appartementen (24-uurs zorg) en een gezamenlijk appartement. Daarnaast zijn er vier appartementen voor begeleid wonen en hebben wij een timmerwerkplaats aan de Industrieweg.

 

Wij willen onze dank uiten aan de Hervormde Gemeente te Putten. In overleg met het College van Diaken is besproken waar financiële hulp nodig was. De vloer in het gezamenlijke appartement was flink aan vervanging toe. Tot onze grote verrassing werd er een budget beschikbaar gesteld voor het uitzoeken van een nieuwe PVC-vloer en ook werd een bedrag beschikbaar gesteld voor het verven van de muren en plafond. Zowel de bewoners als de begeleiders genieten elke dag van het mooie resultaat dankzij uw gift.

 

Ook de SGVT heeft te maken gehad met de coronaperiode. Dit was voor iedereen een moeilijke tijd, ook financieel. Daarom is het zo fijn dat de SGVT giften mag ontvangen. Nogmaals onze hartelijke dank!!

Meer info over het werk van de SGVT kunt u vinden op www.sgvt.nl