Zoals afgelopen zondag afgekondigd is,  zal de diaconie komende zondag een actiecollecte houden voor het Fonds Lokale Ondersteuning. Armoede is niet altijd zichtbaar. In de kerkbode van eind okt. hebben wij als College van Diakenen een oproep gedaan om u te melden bij financiële zorgen. Ook vroegen wij de gehele gemeente oog te hebben voor anderen in de gemeente en zo nodig de weg te helpen te vinden naar de diaconie. We merken

om ons heen dat de prijzen, en daarmee de zorgen, blijvend hoog zijn. Om in onze eigen gemeente ondersteuning te kunnen bieden heeft de diaconie hier een apart fonds voor. Vanuit het ‘Fonds Lokale Ondersteuning’ worden giften gegeven om bijvoorbeeld de boodschappen te kunnen doen, de gasrekening te betalen, maar het kan ook bestemd zijn voor de reparatie of vervanging van een apparaat, zoals de wasmachine.

Heeft u de energiecompensatie niet nodig, overweeg dan om dit (of een gedeelte hiervan) over te maken naar de diaconie, zodat wij andere mensen kunnen helpen om de energierekening te kunnen betalen. Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL50 RABO 0930 4088 96

Wilt u ons helpen om de diaconie de helper te laten zijn, waar geen helper is?

Uw gaven en gebed voor het diaconale werk blijven hard nodig. Daarom zal op zondag 27 nov. de collecte bestemd zijn voor ‘Fonds Lokale Ondersteuning’.

Van harte aanbevolen!