Graag herinneren wij u eraan, mocht u dit nog niet gedaan hebben, om nog dit jaar, uiterlijk in december, uw toezegging voor de Kerkelijke Bijdrage 2022 en/of schenking te voldoen. U kunt het dan ook meenemen in uw belastingaangifte 2022.
Dit geldt ook, voor zover van toepassing, voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas en de kerktelefoon; vriendelijk verzoek om ook deze uiterlijk in dec. 2022 te voldoen.