Zondag 6 nov. is het in alle drie de kerken zendingszondag. In de ochtenddienst zal er speciale aandacht zijn voor de zending.Het thema van de dienst is: De kring wordt wijder. De kerkboekjes voor de kinderen sluiten aan bij het thema en het Bijbelgedeelte.Dit boekje is ook geschikt voor oudere kinderen.

Er is die dag in de Oude Kerk en in de Zuiderkerk ook Opstap voor groep 1-2 en 3-4 en zal er aandacht zijn voor hetzelfde thema.

Dit jaar zal er in de Nieuwe Kerk extra aandacht aan besteed worden aan zending d.m.v. een activiteit.

  • Tijdens de dienst is er iemand aanwezig die werkzaam geweest is voor de GZB en in het buitenland heeft gewerkt.
  • Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en zal er een kort programma zijn voor de diverse leeftijdsgroepen.
  • Voor de kinderen van 0 jaar t/m de leerlingen van groep 4 is er oppas in de oppasruimte en voor de oudsten zal er een verwerking zijn over de preek en over gebed. De kinderen, van ouders die na de dienst meedoen met het programma,

          blijven in de oppasruimte en krijgen daar drinken.

  • De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan naar de consistorie waar ze bingo spelen aan de hand van een zendingsverhaal.
  • Voor de ouderen zal er in de kerk zelf gelegenheid zijn om met elkaar te spreken over gebed en zending.

De bedoeling is om het programma rond elf uur gezamenlijk af te ronden.

We hopen deze zondag na de dienst velen te ontmoeten.

Zendingscommissie