Utnodiging  vrijdag 23 septembervan 19.00 tot 20.30 uur in De Aker.