Vanaf aug. 2015 heeft Gerjanne vol enthousiasme en vreugde binnen onze gemeente mogen werken als jeugdwerkadviseur. Samen met de jeugdraad en de jeugdouderlingen is er een nieuwe catechesemethode geïmplementeerd, een gedragscode en omgangsregels ingesteld, de jeugdraad geherstructureerd en is het jeugdpastoraat gestart.

We zijn de HEERE dankbaar dat Hij Gerjanne hiervoor de kracht, passie en liefde voor het vak heeft gegeven en danken Gerjanne voor haar inzet, ook toen het door corona lastig was om iedereen te bereiken.

Per 1 sept. heeft Gerjanne haar “oude” liefde weer opgepakt, het voor de klas staan, waarbij we haar veel vreugde wensen. Voor vragen over het jeugdwerk kunt u tijdelijk terecht bij de leden van de jeugdraad.

Als college en als jeugdraad vinden we het jammer dat we Gerjanne moeten laten gaan, we gaan haar zeker missen. Uiteraard hebben we respect voor haar keuze en wensen Gerjanne en haar gezin Gods zegen toe.

We nodigen u graag uit om Gerjanne persoonlijk de hand te drukken en te bedanken tijdens een receptie in ‘De Aker’ op vrijdag 23 sept. van 19.00 tot 20.30 uur.

Informatie over opvolging en invulling volgt later.

Christiaan Meijer

College van Kerkrentmeesters