Afgelopen zondag was de laatste zondag met openluchtdiensten voor deze zomer. Heel wat gemeenteleden hadden iets lekkers gebakken voor bij de koffie na de avonddienst.

Een mooie afsluiting van de diensten, waarbij we lang bleven napraten en de verbondenheid met elkaar voelden.

We mogen terugzien op mooie diensten. Wat hebben we hebben deze zomer veel geleerd! We leerden o.a. over hoe we gemeente mogen zijn: Biddend, lezend in Gods Woord, lerend in de kerk op zondag en doordeweeks bij club, catechisatie, kring of vereniging. Geloven is niet altijd makkelijk, het kost je wat. Je hebt vaak flink wat doorzettingsvermogen nodig om iedere dag weer stille tijd te houden en in de Bijbel te lezen. We hebben elkaar ook nodig in het geloof. Zoek elkaar op, praat met elkaar, bid met elkaar, zorg voor elkaar, wees een licht in de wereld om je heen.

Komende zondag zijn er geen openluchtdiensten meer. Maar gelukkig zijn er wel diensten in de kerkgebouwen! De verkondiging van het Woord van God gaat door! En ook dan kan je iemand uitnodigen om mee te gaan. Ook dan kan je samen na de dienst napraten en elkaar ontmoeten. Buiten op de pleinen rondom de kerken of nodig elkaar uit op de koffie.

Wij, als commissie, zijn dankbaar voor deze diensten. We willen alle vrijwilligers bedanken die zich op welke manier dan ook hebben ingezet om deze diensten mogelijk te maken. We zijn onze kerk dankbaar voor de mogelijkheden die we kregen. Maar bovenal zijn we de Heere God dankbaar! Wat gaf Hij ons veel: open harten, werkende en biddende handen, prachtig weer en krachtige woorden en liederen om ons te bemoedigen, toe te rusten en ons geloof te versterken. Wat een liefde en genade spreekt daaruit! Laten we Hem daarvoor blijven danken en laten we ook bidden, dat de zaadjes die gezaaid zijn, zullen ontkiemen en opgroeien!

Namens de commissie openluchtdiensten,

Anja van den Ham