Deze week is onze nieuwe dominee, Herman Brendeke, met zijn vrouw Gesine, hun zoon Mathias en dochters Naomi en Anne-Lin in Putten komen wonen aan de Lage Engweg nr.13.

 

Wij wensen het gezin daar een goede en gezegende tijd. Wij hopen dat zij snel zullen wennen aan de nieuwe omgeving en dat bovenal zijn werk als predikant in onze wijk 4 tot Zegen mag worden.

Hij weet zich geroepen door God om mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk. De Heilige Geest is het Die daarbij wil helpen, om dat te geloven en de kracht geeft om de weg richting God in te slaan en te blijven bewandelen, zoals de dominee eens omschreef.

Op 28 aug. zal de bevestigings- en intrededienst plaatsvinden. Meer info over die diensten volgt in de volgende kerkbode.

Laten wij als gehele gemeente rondom dit gezin staan en ze in ons gebed meenemen.