Ook het komend seizoen hoop ik een stagiaire te begeleiden. Dit keer gaat het om Hans de Graaf. We wensen hem een goede en leerzame stageperiode toe in onze gemeente.

Hij stelt zichzelf voor:

“Gezin, kerk, school. Dat zijn drie woorden die vaak in één adem worden genoemd. Het zijn ook woorden die bij mij passen. In dit stukje leg ik dat verder uit.

Het woord ‘school’ past bij mij, omdat ik les krijg op Christelijke Hogeschool Ede. Ik volg daar de opleiding HBO Theologie. Ik zit ongeveer op de helft van de opleiding. Tot de zomer had ik een praktijkplek bij Christelijke Gemeente De Wegwijzer in Almere. Daar heb ik vooral de missionaire kant van kerk-zijn kunnen ervaren. Vanaf sept. is mijn praktijkplek (stage) in wijkgemeente 3 van Hervormde Gemeente Putten.

Het woord ‘school’ past ook bij mij, omdat ik werkzaam ben bij CNS Putten. Op dit moment werk ik op de Prins Willem-Alexanderschool in Uddel. Daarvoor heb ik ook gewerkt op de Van Damschool en in Huinen.

Het woord ‘kerk’ past bij mij, omdat de kerk en het christelijke geloof erg belangrijk voor mij zijn. Het is niet voor niets dat ik bewust gekozen heb om de opleiding Theologie te gaan volgen. Zoals ik er nu tegenaan kijk, hoop ik t.z.t. aan het werk te kunnen gaan als kerkelijk werker. Daarom wil ik bij de Hervormde Gemeente ervaring opdoen met allerlei aspecten van het gemeente-zijn. Ik krijg een inkijkje in het leiding geven in de kerk. Maar ik zal ook meedoen in het pastoraat. Verder is het plan dat ik onderzoek zal doen naar het bezoek van en de betrokkenheid op de tweede kerkdienst op zondag.

Ten slotte past het woord ‘gezin’ ook bij mij. Ik ben Hans de Graaf. Ik ben 41 jaar. Sinds 2004 getrouwd met Marloes. We hebben 3 kinderen gekregen: Lotte (13), Julia (13) en Hugo (9). Ik woon in Nunspeet en werk, zoals vermeld, bij de PWA-school in Uddel. In mijn vrije tijd ga ik graag een wandeling maken, of we doen als gezin een leuke activiteit. Verder houd ik van lezen en ik vind het leuk om miniatuurhuisjes in elkaar te knutselen. Ik kijk uit naar een leerzame tijd, onder de zegen van de Heere.”

Hans de Graaf