Nagenoeg alle maatregelen en beperkingen vanwege corona zijn vervallen. Het is fijn dat veel weer als vanouds kan verlopen. Zoals eerder aangekondigd zal dit vanaf 1 sept. a.s.

ook gaan gelden voor de collecte. Inmiddels is gebleken dat het risico op besmetting via oppervlakten (zoals deurknoppen, winkelwagentjes of een collectezak) veel kleiner is dan aan het begin van de pandemie werd gedacht.

U vraagt zich misschien af waarom wij de huidige wijze niet willen handhaven? Het is een bewuste keuze. De collecte is namelijk een wezenlijk onderdeel van de eredienst - de Bijbel spreekt verschillende keren over het geven van onze gaven tijdens de samenkomst van de gemeente. U kunt gebruik maken van collectebonnen die u kunt kopen bij het Kerkelijk Bureau of bestellen via de website, de kerkapp en contant geld.