Onlangs hebt u in de kerkbode het verslag van de vergadering van de A.K. van 24 mrt. 2022 kunnen lezen. 

Daarin stond vermeld dat is ingestemd met het voorstel van de evangelisatiecommissie om de diensten die tot nu toe bij het Lichtpunt gehouden werden te verplaatsen naar de Zuiderkerk. Van zondag 3 juli tot en met zondag 21 aug. zullen zowel de ochtend- als de avonddienst bij mooi weer openluchtdiensten zijn. De avonddienst zal een zangdienst zijn. 

Vanuit de gemeente zijn er diverse reacties gekomen op dit besluit, met name omdat dan de gebruikelijke avonddiensten in de Zuiderkerk niet gehouden kunnen worden. In de vergadering van de A.K. van 21 april jl. is hier opnieuw over gesproken. We willen u graag laten delen in de overwegingen die tot dit besluit geleid hebben. 

Een belangrijk argument is de beperkte ruimte om te parkeren bij het Lichtpunt. Daarnaast zijn er uit de buurt van het Lichtpunt reacties geweest vanwege de drukte tijdens de avonddiensten. Verder heeft meegespeeld dat de meeste bezoekers van het Lichtpunt eigen gemeenteleden zijn en dat zangdiensten dicht bij het eigen kerkgebouw een lagere drempel is voor gasten om de reguliere kerkdiensten te gaan bezoeken. Ten slotte heeft meegespeeld dat hierdoor ook mogelijkheden gaan ontstaan om naar een andere bestemming van het gebouw Het Lichtpunt te gaan zoeken. 

Omdat er als gevolg van de zangdiensten een aantal reguliere diensten met klassieke liturgie komen te vervallen heeft de A.K  besloten dat gedurende diezelfde periode de avonddiensten in de Oude Kerk de klassieke liturgie zullen hebben.