Zowel in de Oude kerk als in de Zuiderkerk. Opstap in de Oude kerk wordt gehouden in de Aker en de kinderen mogen daar voor de dienst gebracht worden. Opstap in de Zuiderkerk

is in het clubzaaltje, hier mogen de kinderen voor de preek naar toe lopen. De leiding staat dan voorin de kerk om de kinderen op te vangen.

Na een lange periode van thuis online kerk kijken, wat niet altijd meeviel met kleine kinderen, zijn we blij en dankbaar elkaar weer te kunnen zien en spreken in de kerk.

En dan nu ook weer Opstap, waar we met de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 zingen, uit de bijbel lezen, wat knutselen en met elkaar bidden.

We hebben een leuke groep met leiding, maar extra hulp zou zeker zeer welkom zijn! Dus lijkt het je leuk om Opstap te geven, bel of mail gerust als je vragen hebt…of kijk eerst een keertje mee.

De contactgegevens en extra informatie over Opstap zijn te vinden op www.hervormdputten.nl/opstap.

We hopen jullie te zien op 17 april!!

Hartelijke groeten van

Hetty, Marije, Jacobine en Marieke

Opstap 2022