Wij zijn blij te kunnen melden dat volgende week zondag 23 januari DV er weer meer mensen kunnen worden uitgenodigd in de kerk. Wij hebben besloten om uit te gaan van 50% van de maximale capaciteit van de kerkgebouwen op 1,5 meter. Dat betekent dat in de Oude Kerk 175, in de Nieuwe Kerk 75 en in de Zuiderkerk 60 mensen kunnen worden toegelaten. Het zingen zal op ingetogen wijze zonder voorzangers plaatsvinden.

Ten aanzien van het gemeentewerk kan het kringwerk weer opgestart worden. Voor bijeenkomsten in de Aker en de Arendshof wordt de groepsgrootte gemaximeerd op 15 personen. Voor grotere groepsbijeenkomsten zal uitgeweken moeten worden naar de kerk c.q. grote zaal in de Aker.

Voor alle maatregelen blijvende de reeds geldende veiligheidsvoorschriften van kracht, ontsmetten, 1,5 meter en mondkapje bij verplaatsingen.