Op zaterdagavond 29 jan. heeft de concertcommissie een concert georganiseerd vanuit de Oude Kerk van Putten. Voor dit concert is gekozen voor het thema:

 “Maar de HEER zal uitkomst geven”.

Ondanks alles wat in de wereld om ons heen gebeurt en in de moeilijke situatie waar we als land en wellicht ook persoonlijk in verkeren, 

geven deze woorden uit de berijming van Ps. 42 blijvend houvast. Met bekende psalmen en geestelijke liederen rondom dit thema willen we de hoop op en het vertrouwen in onze God door middel van muziek en zang versterken. Het concert wordt verzorgd door het bekende ‘vaste’ duo met twéé orgels: de organisten André van Vliet en Marco den Toom.

Medewerking wordt verleend door de violiste Laura van der Stoep en (een deel van) het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer. Mocht het mogelijk zijn om ook publiek toe te laten, dan zullen we dat zeker doen.

Het concert begint om 19.30 uur en wordt live uitgestuurd via de kerkomroep, de website Hervormd Putten en via YouTube. De digitale collecte t.b.v. de onkosten van harte aanbevolen!