Allereerst willen we ook vanuit kerkbeheer u en jou voor het komende jaar, van harte gezondheid en Gods zegen toewensen. 
Kerkelijke bijdrage invullen 

Ja en dan staat de ‘actie vrijwillige bijdrage voor 2022’  gewoon op de kerkelijke agenda. Hoe moet dat nu?  Wat kunnen en mogen we u en jou qua geefgedrag vragen. Het kan maar zo zijn dat uw en jouw (financiële) situatie vergeleken bij vorig jaar geheel anders is. In 2021 waren we als kerkbeheer blij verrast vanwege het geweldige resultaat dat onze gemeente opbracht. Maar nu? We kunnen onze begroting 2022 niet zo maar naar beneden bijstellen. Dat zou grote negatieve gevolgen voor prediking, pastoraat en al de andere activiteiten in onze gemeente hebben. Het evangelie moet toch volop voortgang voor oud en jong in onze gemeente hebben. Daarom kortweg de indringende vraag: Als u en jij, ondanks de coronacrisis, het financieel op kunnen brengen, wilt u en wil jij dan voor de Heere en Zijn dienst opnieuw ruimhartig geven?  We bidden daarbij de Heere God of Hij de actie wil zegenen tot eer van Zijn eigen Naam!

Dan blijft nog wel de vraag hoe we deze actie kerkbalans gaan uitvoeren. Een gezamenlijke bijeenkomst met alle vrijwillige bezorgers in De Aker, zoals voor 2021 gebruikelijk was,  zit er niet in. En hoe bezorgen we de enveloppen bij u en jou thuis en hoe halen we ze op?

De actie start voor onze gemeente op maandag 17 jan. 2022. We starten de actie dan met een online bijeenkomst in de Oude Kerk om 19.00 uur. Dat betekent dus dat een ieder de start dit jaar mee kan maken. Na het welkom en de mededelingen, verzorgt ds.  Mijderwijk een korte meditatie. Vanuit elke wijkkerkenraad nodigen we twee ambtsdragers in de Oude Kerk uit, zodat we na de meditatie de dozen met enveloppen aan deze broeders mee kunnen geven. Deze brengen de dozen met enveloppen naar de wijkouderlingen, die ze vervolgens bij hun vrijwilligers brengen.

Op voorhand willen we deze groep vrijwilligers hartelijk bedanken omdat ze (weer) bereid zijn deze, niet geringe, taak op zich wil nemen.

Op de site van de PKN (www.kerkbalans.nl) staan de volgende tips voor de bezorgers uitgewerkt in een zogenaamd coronaprotocol:

  • Blijf op 1,5 meter afstand. U/jij belt aan en vertelt op die afstand waarvoor u komt en overhandigt de brief door deze bijv. ergens in de directe omgeving neer te leggen. (of na het gesprek door de brievenbus te gooien) De bewoner kan deze dan zelf oppakken. U/jij maakt zo mogelijk een afspraak met betrekking tot het ophalen;
  • Bij het ophalen van de enveloppe zou u/jij gebruik kunnen maken van ofwel een zelf gefabriceerde collectezak aan een stok, of wel een doosje dat u/jij voor de deur neer kunt zetten en waar de bewoner de enveloppe in kan deponeren.

Andere van belang zijnde mededelingen hopen we de 17e jan. mee te geven. We hopen en bidden dat op deze wijze de actie kerkbalans binnen onze gemeente goed mag verlopen. En dat de hoogte van de opbrengst voor 2022 ons allen opnieuw mag verwonderen. Dan kan het gemeentewerk in al zijn facetten doorgaan tot zegen van een ieder. De dienst aan onze God is dat toch ook meer dan waard! Vindt u/vind jij dat ook?

Namens het college van kerkrentmeesters,

Freek Vierwind.