Helaas kan het jeugdwerk deze week nog niet opgestart worden. Clubs en JV kunnen nog niet starten.
Wel willen we de catechese vanaf volgende week maandag, 17 januari weer opstarten.
We verwachten de jongeren dan op de gewone tijdstippen.
Wij vragen jullie om zoveel als mogelijk afstand te houden tot de catecheet en mentoren.