De laatste zaterdag voor de kerstdagen werd er bij de Nieuwe Kerk weer een inzameling voor de voedselbank gehouden.

Het was ook nu weer een ‘drive-in-inzameling’, die  georganiseerd werd door de gezamenlijke plaatselijke kerken. Ook bij deze inzameling is er door u en jou  weer volop gegeven aan de voedselbank. Een komen en gaan van mensen die producten kwamen brengen, zorgde ervoor dat de vrijwilligers uit de verschillende kerken continu bezig waren. Om 12 uur waren er 117 kratten volledig gevuld met levensmiddelen; een ‘welkom resultaat’ voor de mensen van de voedselbank. Naast de aangeleverde levensmiddelen werd er ook voor € 1100,- aan cadeaukaarten en contant geld gegeven. Hiervan worden verse producten gekocht door de voedselbank. Ook werden er weer heel veel DE-zegels ingeleverd, goed voor een mooie voorraad koffie. Daarnaast werden zegels van andere spaaracties ingeleverd. We willen u en jou dan ook hartelijk danken voor uw en jullie bijdrage, in welke vorm dan ook. Het is fijn, dat er op deze manier weer nieuwe bevoorrading komt voor de voedselbank. Die nieuwe voorraad is ook steeds nodig, want er zijn veel gezinnen en personen voor het dagelijks levensonderhoud aangewezen op de voedselbank. Het is goed om te merken dat we als gezamenlijke kerken  ook op deze manier kunnen en willen omzien naar onze naaste. Begin mrt. 2022 staat er een nieuwe inzameling op de agenda. Meer informatie hierover volgt er tegen die tijd in de kerkbode.