Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat wij met pijn in het hart hebben moeten besluiten om over te gaan op volledige online-diensten. Met de woorden van psalm 84 hebben wij die pijn onder woorden gebracht. Binnen de richtlijnen zien wij helaas geen mogelijkheden om permanent maximaal 50 mensen uit te nodigen in de kerkdiensten. Deze mogelijkheid in de richtlijnen van de PKN is slechts in uitzonderlijke

gevallen en onder bijzondere omstandigheden mogelijk. Wij vragen u of u mensen in uw omgeving weet die geen enkele mogelijkheid hebben om onze kerkdiensten online thuis of bij familie bij te wonen. Wanneer daar sprake van is kunnen wij zoeken naar mogelijkheden om op enigerlei wijze onze kerkdiensten mee te maken. Via uw ouderling kunt u dat doorgeven.