Op D.V. maandagavond 13 december wordt vanuit de Oude Kerk een Kerstliturgie verzorgd voor en door vrouwen

in onze gemeente. Aaanvang 20.00 uur. In alle onrust die de tijd waarin we leven teweeg kan brengen, mogen we onderweg zijn met Gods beloften. We verwachten Hem die gekomen is, Die bij ons is en Die komen zal.

Deze avond luisteren we naar Gods beloften in Zijn Woord, wordt hierover gezongen en is er een korte meditatie. We nodigen u/jou van harte uit thuis mee te luisteren, te zingen en te bidden.

We zien ernaar uit om zo met elkaar verbonden te zijn en ons te richten op Gods liefde en genade en hierdoor bemoedigd te worden. Uit de liturgie deze woorden alvast:

Verheug u zeer, dochter van Sion!

Zie, uw Koning zal tot u komen,

Rechtvaardig, en Hij is een Heiland.

(Zacharia 9:9)

Reden te over om, ondanks alle omstandigheden, samen te vieren en uit te zien!

Aanvang programma 20.00u.

13 december