De persconferentie van vrijdagavond geeft helaas weer aanleiding tot extra maatregelen. Alle fysieke jeugdwerkactiviteiten, waaronder de catechese, wordt met directe ingang opgeschort. Wij hopen en bidden dat onze jongeren elkaar en onze jeugdwerkleiders weer spoedig in het nieuwe jaar mogen ontmoeten:

- Bijbelkringwerk en avondvergaderingen worden tot tenminste 1 januari 2022 stopgezet
- Huisbezoeken zullen worden beperkt tot het crisispastoraat
- Zangavonden zullen uitsluitend online kunnen plaatsvinden
- Waar mogelijk zal geprobeerd moeten worden om digitale ontmoetingen te plannen
- De bijbellezingen zullen geheel online gaan plaatsvinden

De kerkdiensten worden zondag 28-11 nog op de normale tijdstippen gehouden, waarbij het zingen uitsluitend door de voorzangers zal worden gedaan. Kinderoppas bij de kerkdiensten blijft dan nog mogelijk. Vanaf volgende week zondag 5 dec. worden in alle kerkgebouwen een middagdienst om 15.00 uur gehouden in plaats van de gebruikelijke tijdstippen van middag- en avonddiensten. Nadere adviezen vanuit de PKN over de kerkdiensten worden afgewacht komende week.  Verder blijft van kracht om mondkapjes te gebruiken bij verplaatsingen in het kerkgebouw en de 1,5 meter zal opgevolgd worden.

De adventsweken zijn aangebroken. We leven in de verwachting van de tweede komst van de Heere Jezus. Dan zal er gerechtigheid zijn, zonder pandemie. In dat vertrouwen gaan we de toekomst ook in. Immanuel, God met ons. 

U geeft een toekomst vol van hoop;

Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.