Onder deze tekst staan een aantal vacatures, misschien slaat u ze direct over, omdat u geen roeping voelt of omdat het toch niet meer kan.

Er is echter een tekst waarin Jezus zegt dat de oogst groot is, maar dat er weinig arbeiders zijn. Je zou dan verwachten dat Hij Zijn leerlingen vraagt om direct op pad te gaan, maar dat is niet zo.

Hij vraagt eerst om te bidden: ‘Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’ (Matth. 9:38). Niet alleen degenen die uitgaan, maar heel de gemeente wordt dus ingeschakeld.

Misschien denkt u, denk jij er juist wél over na om eventueel uitgezonden te worden. De verhalen van zendingswerkers laten zien dat we geen heiligen hoeven te zijn. Wat wel nodig is, is dat we bewogen zijn! Dat liet Jezus in hetzelfde gedeelte ook zien. Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen die vermoeid en verstrooid waren. Dat vraagt van ons dat we in beweging komen! De verhalen laten zien dat het belangrijk is om betrokken te blijven. Betrokken in gebed en uitgedaagd om Jezus te volgen waar we ook zijn!

Lange termijn uitzending
Bijbelstudiecoördinator - Malawi
Fysiotherapeut, verpleegkundige of arts - Albanië
Docent voor theologische opleiding - Colombia

Korte termijn uitzending
Thuisonderwijs van zendingskinderen - Oost-Congo
Communicatie/PR professional - Kroatië
Communicatietalent - Peru
Netwerkbeheerder - Colombia
Leerkracht kinderen zendingswerkers - Thailand
Stageplek bij gemeentestichtingsproject - Praag
Thuisonderwijs van zendingskinderen - Oost-Congo

Kijk voor meer informatie en andere vacatures op www.gzb.nl/vacatures