Bericht m.b.t. de financiële situatie. Adré & Marja zijn ruim twee jaar geleden uitgezonden naar BIH en zijn inmiddels over de helft van de 

overeengekomen termijn die met de GZB is afgesproken. Bij het start van het project is met de GZB afgesproken dat de Hervormde Gemeente Putten jaarlijks € 28.000,- bijdraagt voor de duur van de uitzending.

Al vrij snel na de start van de uitzending zijn wij door de GZB benaderd om de jaarlijkse bijdrage te verhogen naar de voor hen noodzakelijke bijdrage van € 35.000,-

Wij hebben besloten hiermee te wachten om te bekijken hoe de inkomsten vanuit de toezeggingen zouden ontwikkelen.

Wel is destijds afgesproken dat, mocht het voor de deelgenotengemeenten lastig(er) blijven jaarlijks voldoende bij te dragen, we dit opnieuw zouden evalueren en de Puttense bijdrage mogelijk naar € 35.000,- op te trekken.

Onze Hervormde Gemeente Putten is uitstekend in staat gebleken bij te dragen aan het project BIH. Hiervoor willen wij vanuit de Thuisfrontcommissie alle structurele en incidentele gevers hartelijk bedanken.

Inmiddels is ook gebleken dat de deelgenotengemeenten helaas moeite hebben hun toegezegde deel bij elkaar te brengen, zeker omdat dit versnipperd is over meerdere gemeenten. Aan hun inzet ligt dit echter niet.

Wel blijven wij dit als Thuisfrontcommissie volgen omdat Adré & Marja vanuit onze Hervormde Gemeente zijn uitgezonden en onvoldoende toezeggingen uiteindelijk ten laste komen van de reserve van de GZB. Dit zou kunnen resulteren in minder geld voor overige projecten van de GZB.

De Thuisfrontcommissie heeft daarom samen met de GZB afgesproken om de jaarlijkse toezegging vanuit Putten te verhogen naar € 35.000,-

Inclusief deze aanpassingen mogen wij met dankbaarheid melden dat de Hervormde Gemeente Putten ten opzichte van haar toegezegde deel een positief saldo (op jaareinde 2021) van ongeveer € 38.000,- laat zien.

Dit stemt ons met grote dankbaarheid en wij hopen als gemeente deze lijn voor de komende twee jaren te kunnen voortzetten. Een positief saldo te laten zien is bijzonder, temeer omdat wij nu nog niet weten wat de GZB mogelijk nog in BIH wil gaan doen als de termijn van Adré & Marja afloopt.

Verkoop kerstkaarten voor Bosnië
Bij het Kerkelijk Bureau zijn weer prachtige kerstkaarten te koop. De kaarten worden gemaakt door vrijwilligers uit onze gemeente en kosten € 1,-- per stuk. De opbrengst is bestemd voor het werk van Adré en Marja Lichtendonk in Bosnië.

Van harte aanbevolen!