Vanwege de toename van besmettingen zijn wij genoodzaakt de volgende aanvullende maatregelen te nemen:

De 1,5 meter maatregel met aanmelding vooraf zal weer voor alle kerkgebouwen gaan gelden. Aanmelding via kerktijd.nl zal weer mogelijk zijn voor de kerkdiensten vanaf zondag 21 november DV.

We beseffen dat we dit niet voor komende zondag kunnen realiserenvoor de Oude Kerk en de Zuiderkerk. Voor de doopdienst in de Oude kerk van a.s. zondag vragen we u om ruimte te geven voor de families van de dopelingen door zo mogelijk de dienst via livestream mee te maken.

Het zingen zal worden beperkt tot de voorzang, de zang na de preek en de slotzang. De voorzangers zullen weer tijdens de diensten aanwezig zijn.

Tenslotte willen wij u nadrukkelijk vragen de basisregels goed in acht te nemen om zo onze verantwoordelijkheid te nemen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus. 

Wilt u uw voorkeuren aanpassen? Ga dan naar www.kerktijd.nl, log daar in en wijzig uw voorkeuren.
Als u nog geen account heeft, dan kunt u kijken op: https://www.hervormdputten.nl/kerkdiensten/reserveren

Voor reserveren ziet daar de volgende mogelijkheden:

kerktijd 1

Klik na het wijzigen op “Opslaan”

Hierna kunt u uw browser sluiten.

Voor de woensdagavond bijbellezingen is geen aanmelding vereist

Lukt het niet en komt u er niet uit na het lezen van de veelgestelde vragen?
Neem dan contact met ons op, bij voorkeur per e-mail. Wij helpen u graag.

kerktijd 2

Gezezende diensten gewenst!

Met vriendelijke groeten, Team kerktijd.