Op woensdagavond 1 dec. zal er voor een vierde keer dit seizoen een Bijbellezing worden gehouden. We vervolgen de lezing

 van de brieven die Paulus aan Timotheüs (maar door het werk van de Heilige Geest ook aan ons!) schrijft. Deze keer is 1 Tim. 5:1-6:2 aan de orde. Het is een gedeelte waarin een groot aantal heel praktische aanwijzingen staat over het vormgeven van het leven in de gemeente. We hopen ons erin te verdiepen. 

Denk er aan dat deze dienst alleen online te volgen is, de Oude Kerk blijft gesloten.