Vanuit Tuzla kregen we een videogroet toegestuurd, deze kunt u hieronder bekijken. Daarnaast hebben een groot aantal mensen uit onze gemeente Adré en Marja

en de gemeente daar toegezongen/gesproken. Deze video kunt u via de 2e link bekijken!

                  Groet uit Tuzla                                     Groet uit Putten

 

Videogroet