Conferentie Vereniging Protestants Nederland in samenwerking met de Gereformeerde Bond in de PKN.

Zaterdag 20 november 2021 in de Hervormde Kerk, Kerkplein 11 Putten. Van 10.00 - 15.00 uur.

Gereformeerd in de volkskerk