Komende zondag zal er in de ochtenddiensten van alle drie de kerken aandacht zijn voor het thema zending. De boekjes voor de kinderen zijn aangepast op de preek en

 

voor de kinderen van groep 1-2 is er een kleurplaat. Vanuit de gemeente in Bosnië, waar Adré en Marja werken, kregen we een videogroet toegestuurd. Deze zal na het einde van de diensten in de kerken worden getoond.
Bij de uitgang van de kerken is er voor elk huishouden een tasje om mee naar huis te nemen. In de tasjes zitten (leuke) materialen voor jong en oud betreffende de zending.

Collecte zendingszondag

Op zendingszondag is de collecte voor Kerk en Zending bestemd voor het werk van Adré en Marja in Bosnië.

De zendingscommissie