Afgelopen zondag mochten we weer bepaald worden bij onze ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het volk van Israël. In woord en daad kan aan die Bijbels gefundeerde betrokkenheid

 vorm gegeven worden. In Putten wordt dat o.a. door de interkerkelijke werkgroep Hart voor Israël gedaan, die zich al 30 jaar inzet voor diaconale  doelen in Israël. Momenteel wordt de stichting HINENI in Jeruzalem ondersteund.

Woensdag 13 okt. is er weer de bekende Ossenmarkt en ook daar heeft u gelegenheid HINENI te steunen. Op de bekende locatie aan de Verlengde Dorpsstraat zullen de 7 kramen van Hart voor Israël uw aandacht trekken. Vanaf 10.00 uur vinden daar allerlei activiteiten plaats, zoals fles hengelen, raden naar taarten en vleesschotels, verkoop van kaarten en unieke Israël producten en nog veel meer. Dat alles ten bate van HINENI. Komt u ook?

Ceel de Vries en Okko van Dijk

hartvoorisrael