De kerkenraad van wijk 4 wil u en jou graag mededelen dat wij het voornemen hebben een beroep uit te brengen op ds. J.W. Verboom. Hij is predikant van de Hervormde Gemeente te Groot-Ammers. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen door de leden van de wijkgemeente schriftelijk en ondertekend worden ingediend tot en met vrijdag 8 okt. 2021 bij de scriba van de wijkkerkenraad (dhr. J.B. Bakker, Potgieterstraat 25, 3881 WK Putten). 

Als er geen bezwaren worden ingediend gaat het beroep in op D.V. zaterdag 16 okt. 2021. De beslissing van ds. J.W. Verboom wordt dan uiterlijk 5 nov. 2021 verwacht. Ds. J.W. Verboom zal zondagochtend 17 okt. 2021 preken op beroep om 9.30 uur in de Oude Kerk. Op 28 okt. 2021 hopen ds. en mw. Verboom onze gemeente te bezoeken. Wij bevelen u van harte aan om biddend om ds. en mw. Verboom heen te staan.                                                                                                   

Namens de kerkenraad