In de AK van 30 sept. jl. is gesproken over de gang van zaken bij het begin van onze kerkdiensten. Ingestemd is met het voorstel de ‘voorzang’ ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden voorafgaand aan de dienst. Dat betekent dat de organist ongeveer 5 minuten voor de aanvangstijd van de kerkdienst, zonder verdere aankondiging, begint met het voorspel en de samenzang. De kerkenraad zorgt ervoor dat zij de

consistorie heeft verlaten zodat zij met de gemeente de ‘voorzang’ mee kan zingen. Hierna leest de ouderling van dienst de afkondigingen voor en brengt hij de predikant naar de kansel. Wij hopen hiermee recht te doen aan het karakter van de ‘voorzang’ en het ordelijk verloop van de kerkdienst.