Elke 1e zondag van oktober heeft de PKN de Israëlzondag, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan het Joodse volk en de onopgeefbare band die wij met dat Bijbelse volk mogen hebben.

Bij ons in Putten is die eerste zondag de razziazondag, maar Israël zal met name in de avonddiensten ook aan bod komen. Wij willen onze betrokkenheid met het volk van Israël niet alleen in woorden tot uitdrukking brengen, maar ook in de daad. Wij zijn dan ook onze diaconie heel dankbaar dat er jaarlijks op die zondag een Israëlcollecte gehouden mag worden, waarvan de opbrengst gaat naar het huidige project van de werkgroep Hart voor Israël : HINENI. Bij de informatie van de diaconie kunt u hier meer over lezen. Ook de website www.hinenijerusalem.org geeft een goede indruk van de zorg die HINENI aan de kwetsbare inwoners van Jeruzalem verleent. In eerbiedige navolging van onze God willen wij het opnemen voor Israël, zoals Maria het zingt in haar lofzang : Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht.

Israëlcollecte

De diaconiecollecte van aanstaande zondag zal bestemd worden voor de werkgroep Hart voor Israël met bijzondere bestemming de Stichting HINENI in Jeruzalem. Zondag 3 okt. is weer de jaarlijkse Israëlzondag. Landelijk wordt er sinds 1950  speciale aandacht geschonken aan de bijzondere band die er tussen Kerk en het volk van Israël bestaat. Volgens de kerkorde zijn we ‘onopgeefbaar verbonden’ met dat volk dat ook wel onze oudste broeder genoemd wordt. Behalve extra aandacht voor Israël zal er ook voor Israël gecollecteerd worden. Wij mogen onze gaven afstaan aan  ‘Gods oogappel’. Zouden wij geen liefde betonen aan hen die onze God ‘met een eeuwige liefde’ heeft liefgehad? We  kunnen in Rom. 15 lezen dat er nog meer redenen zijn om het volk van Israël te steunen. Ook daar is er sprake van een Israëlcollecte. Er wordt gecollecteerd in Achaje en Macedonië. En waarom? Omdat ze vinden dat ze bij de Joden in de schuld staan. Immers, ze hebben deel gekregen aan de geestelijke rijkdommen van het Joodse volk. Daarom willen ze wat terug doen en gaan ze de Joden materieel steunen. Ook wij in Putten hebben gelukkig op de Israëlzondag de gelegenheid het voorbeeld van de mensen in Rom. 15 te volgen en een deel van het Joodse volk van ‘stoffelijke goederen ’ te voorzien. Ook dit jaar is de opbrengst bestemd voor de Stichting HINENI in Jeruzalem. Dit Bijbelse woord betekent ‘Zie hier ben ik’ en werd o.a. uitgesproken door Abraham en Samuël, die klaar stonden om te doen wat God van hen vroeg. De mensen van HINENI staan ook klaar met hulp voor de kwetsbare mensen in Jeruzalem. Behalve hulpverlening worden er maaltijden verstrekt in de HINENI gaarkeuken voor eenzame ouderen, kansarme kinderen, daklozen en Holocaust overlevenden. De diaconie wil dit doel van harte bij u en jou aanbevelen! U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar bankrekeningnr. NL50RABO09304.08.896 ten name van de Diaconie Hervormde Gemeente Putten, onder vermelding van ‘Hart voor Israël- St. HINENI’.