From the River to the sea, Palestine will be free (van de rivier tot de zee zal Palestina vrij zijn). Deze kreet kun je dagelijks tegenkomen in de pers. Het zijn gevleugelde woorden 

van de Palestijnen, die zeggen recht te hebben op het hele land tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Ze claimen het gehele Heilige Land en zeggen dat er geen plaats is voor het volk van Israël, want dat volk woont naar hun opvatting op heilige Islamitische grond. Vandaar dat in veel schoolboeken het land Israël niet voorkomt. Vandaar dat Iran voortdurend dreigt Israël van de kaart te vegen. Probeer eens in te denken hoe dat is om altijd onder vijandelijke dreiging te moeten leven. Nu nog meer nadat de Taliban zo snel Afghanistan heeft veroverd en terreurorganisaties als Hezbollah en Hamas nieuwe moed geeft. Op D.V. 3 oktober is het weer Israël zondag: sinds 1950 staan we jaarlijks stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk. Waarom die verbondenheid? In Rom. 3:2 lezen we dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Gods liefde en trouw loopt altijd via Israël. En wij willen hen daadwerkelijk steunen met onze actie voor HINENI in Jeruzalem, waar veel kansarme mensen elke dag een goede maaltijd kunnen nuttigen. HINENI betekent ‘Hier ben ik’: ik ben bereid om te helpen. Helaas kunnen we in deze Corona tijd niet zo veel doen en daarom is het prachtig dat we op de Israël zondag een diaconie collecte hebben ter ondersteuning van HINENI. Daar willen we elkaar nu al op wijzen. Meer info komt via de diaconie en onze werkgroep.

Ceel de Vries en

Okko van Dijk

NL73ABNA0617407835