Sinds ongeveer dertig jaar groeit het christendom in Algerije. En de honger naar Gods Woord is groot, vertelt Saïd*, een Algerijns christen. Maar christen-zijn in Algerije is niet makkelijk. (*Om veiligheidsredenen gebruiken we een andere naam.) Saïd kwam tot geloof toen hij toevallig een bijbel kreeg. ‘Een vriend moest ‘m kwijt, want zijn familie wilde dat boek absoluut niet in huis hebben. Toen ik erdoorheen bladerde, werd mijn aandacht getrokken door de boodschap van vrede die Jezus preekte. Ik kon niet meer ophouden met lezen.’

Gevangenisstraf
Officieel is het christendom in Algerije toegestaan. Maar in veel gevallen worden christenen wel in de gaten gehouden. De overheid heeft namelijk liever niet dat hun aantal verder toeneemt. Christen-zijn mag dan eigenlijk ook alleen binnen het kerkgebouw. Saïd werkt sinds enige tijd voor het Bijbelgenootschap in Algerije. ‘Voor sommige van mijn werkzaamheden kan ik vijf jaar gevangenisstraf en een enorme boete krijgen.’
Eenvoudige taal
Naast de verspreiding van bijbels in het Arabisch of Frans is er in Algerije behoefte aan bijbelvertalingen in lokale talen. Zeker in de landelijke gebieden is dat vaak de enige taal die mensen spreken.                                                  Daarom werkt het Bijbelgenootschap nu aan een vertaling in eenvoudig Kabyle Berber (een soort Bijbel in Gewone Taal). Er is wel een Bijbel in het Berber, maar dat is een heel literaire vertaling. Voor veel mensen, zeker de minder geschoolde christenen, is dit een onbegrijpelijk boek.                                                                                         
 Saïd: ‘Ik kan veel verhalen vertellen die onderstrepen hoe belangrijk een bijbel in de eigen taal voor mensen is. Maar vooral dat mensen voelen dat God ook aan hen denkt, op het moment dat ze over zijn liefde kunnen lezen in een taal die ze écht begrijpen – dat raakt me.’                                                                                                          In Noord-Afrika wordt gewerkt aan meerdere bijbelvertalingen in lokale talen, zoals de Bijbel in eenvoudig Kabyle Berber voor Algerije. Zelf hebben de bijbelgenootschappen daar niet de middelen om dit kostbare werk te financieren. Steunt u dit werk met een gift?: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-algerije