Wij zijn dankbaar te kunnen melden dat door de positieve ontwikkelingen rondom de corona-besmettingen het landelijk advies ten aanzien van het zingen in de kerkdiensten is aangepast. Vanaf DV zondag 6 juni kunnen er aan het einde van de dienst maximaal 2 coupletten worden gezongen. Het zingen zal op ingetogen wijze moeten plaatsvinden;

de voorzangers zullen de gemeente daarbij ondersteunen. Ook het aantal mensen dat kan worden uitgenodigd voor de kerkdiensten kan verhoogd worden van 10% naar 15% van de capaciteit van het kerkgebouw. Samen met de genomen maatregelen rondom de buitendiensten bij de Zuiderkerk biedt dit meer mogelijkheden om als gemeente elkaar weer te ontmoeten rondom Woord en Sacrament.