Schriftlezing: Openbaring 1:1-8 
Thema: “Een betrouwbare getuige in de hemel!”  
Kind en eredienst