Informatie van de HGJB

Speciaal magazine "Daaromzijnwekerk"

‘In 2020 raakte de kerk de vanzelfsprekendheid voorbij, maar de maakbaarheid nog niet.’ Het was één van de stellingen die een predikant de GZB, HGJB en IZB aanreikte toen de organisaties startten met de campagne #daaromzijnwekerk. In deze bijzondere periode zijn de drie bonden op verschillende manieren bezig geweest met de vraag: wat is nu de kern van kerk-zijn als het erop aankomt? In een speciaal magazine hebben ze de gemaakte materialen voor de campagne #daaromzijnwekerk verwerkt. In het blad van de GZB, HGJB en IZB staan inspirerende artikelen van diverse predikanten en reacties uit het land. De organisatie hoopt dat dit magazine zijn weg vindt naar gemeenten en gemeenteleden die geloven dat ze in gesprek moeten blijven over samen kerk-zijn. Bestel het magazine nu voor jezelf of om uit te delen op je Bijbelkring of in de gemeente op: daaromzijnwekerk.nl

 Jubileummagazine

Al 110 jaar zet de HGJB zich in voor jongeren en hun gemeente. Dit jubileum wil de jeugdorganisatie niet zomaar voorbij laten gaan.  Daarom brengt de HGJB een jubileummagazine uit met verhalen over de afgelopen jaren, waaronder een interview met Adrian Roest (Sela) en Tiemen Westerduin. Het magazine verschijnt eind april en is gratis te bestellen op HGJB.nl/110. Het jubileummagazine van de HGJB laat de jarenlange geschiedenis van de HGJB zien. Al sinds 1910 wil de organisatie een houvast zijn voor jongeren en hun gemeenten. Een tijdlijn geeft de oprichtingsgeschiedenis van de organisatie weer, maar ook het ontstaan van de vele inspirerende activiteiten en materialen. Naast de geschiedenis van de HGJB is het magazine ook gevuld met verschillende verhalen. Onderwerpen variëren van vriendengroepen die zijn ontstaan op de vakanties tot vrijwilligers die de liefde hebben gevonden op één van de activiteiten van de HGJB. In deze verhalen wordt duidelijk hoe de HGJB impact heeft op de levens van jongeren.

Bijbelleesfolder ’Goed om te horen!’

Jaarlijks brengt de HGJB de Bijbelleesfolder uit. Dit jaar is het thema ‘Goed om te horen!’ In zeven Bijbelgedeelten ontdek je hoe God van Zich laat horen: door de schepping en vooral door Zijn Woord. De folder is ontwikkeld bij het HGJB-jaarthema ‘Goed om te horen!’, maar is ook los daarvan te gebruiken. Zowel geschikt voor persoonlijke stille tijd als voor gezamenlijke momenten, bijv. aan tafel. Bestel de folder op HGJB.nl/bijbelleesfolder.

Gebed voor het jeugdwerk

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

  • Dank voor alle manieren en momenten waarop het paasevangelie heeft geklonken. Bid dat de betekenis van Pasen ook voor kinderen en tieners een vaste basis in hun leven mag zijn en blijven.
  • Dank voor de inzet van alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Opnieuw was het een seizoen dat veel van hen heeft gevraagd aan flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Bid voor hen in het bijzonder om rust en ontspanning.
  • Bid voor het werk van de HGJB. Door alle coronamaatregelen konden diverse activiteiten niet doorgaan. Bid voor inzicht en wijsheid om te zoeken naar nieuwe manieren om van betekenis te zijn voor alle tieners en jongeren in de gemeente.