Met ingang van 2 mei zal het aantal mensen dat per kerkdienst zal worden uitgenodigd iets verhoogd worden.

Conform de routekaart voor kerken zoals dat van kracht is voor kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen (10% van de capaciteit, in de situatie zeer ernstig). Dat betekent dat er in de Zuiderkerk maximaal 45 personen, Nieuwe kerk maximaal 60 personen en Oude kerk maximaal 120 personen zullen worden uitgenodigd.

Open lucht diensten Zuiderkerk

Ook zal er vanaf 2 mei bij de Zuiderkerk weer buitendiensten worden georganiseerd. In de kerkbode is daar meer over te lezen. De ochtend- en avonddienst zal buiten worden gehouden worden, net zoals dat vorig jaar zomer het geval was. De aanvangstijden zullen zijn om 9.30 uur en om 18.30 uur. Deze situatie zal gelden voor de maanden mei t/m augustus. Het betekent dat het aantal mensen dat kan worden uitgenodigd aanzienlijk groter zal zijn dan wanneer de dienst in de kerk wordt gehouden.

Uiteraard blijven wij de situatie rondom de besmettingen volgen en zal zo nodig het aantal uitnodigingen naar beneden worden bijgesteld.

Pas uw voorkeuren aan om hiervoor uitgenodigd te worden.
Vergeet niet uw paraplu tegen (zon of) regen, en doe een mondkapje voor als u zich verplaatst.

voorkeuren buitendiensten